ศาลจังหวัดชลบุรี


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดชลบุรี ถนนมนตเสวี ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000 โทรศัพท์ 038-274075 ถึง 6 โทรสาร 038-278471 E-mail : cnbc@coj.go.thลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 218
ขบ.45/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
ขบ.56/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 9.00 น.
ขบ.58/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 11 เวลา 9.00 น.
คม.1/61
คุ้มครองสอบตรวจพยาน
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 9.00 น.
ป.1/61
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 12 เวลา 9.00 น.
ผบ.1205/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
ผบ.1457/60
ให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 0 เวลา 13.30 น.
ผบ.1658/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 9.00 น.
ผบ.1661/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 0 เวลา 9.00 น.
ผบ.1668/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 0 เวลา 9.00 น.
ผบ.1698/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 0 เวลา 9.00 น.
ผบ.1719/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 9.00 น.
ผบ.1720/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 0 เวลา 9.00 น.
ผบ.1901/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 0 เวลา 9.00 น.
ผบ.1905/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 0 เวลา 9.00 น.
ผบ.1911/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 0 เวลา 13.30 น.
ผบ.1912/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 0 เวลา 13.30 น.
ผบ.1922/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 0 เวลา 9.00 น.
ผบ.1945/60
สืบพยานโจทก์-จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 9.00 น.
ผบ.1948/60
สืบพยานโจทก์-จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 9.00 น.
ผบ.1992/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 0 เวลา 9.00 น.
ผบ.2/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 13.30 น.
ผบ.2021/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 0 เวลา 9.00 น.
ผบ.2034/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 0 เวลา 13.30 น.
ผบ.2088/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 0 เวลา 9.00 น.
ผบ.2100/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 0 เวลา 13.30 น.
ผบ.2105/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 0 เวลา 9.00 น.
ผบ.2119/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 0 เวลา 13.30 น.
ผบ.2120/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
เวลา 13.30 น.
ผบ.2183/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 0 เวลา 9.00 น.
ผบ.2195/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 0 เวลา 9.00 น.
ผบ.2196/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 0 เวลา 9.00 น.
ผบ.2219/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 0 เวลา 9.00 น.
ผบ.2220/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 0 เวลา 9.00 น.
ผบ.2221/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 0 เวลา 9.00 น.
ผบ.2222/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 0 เวลา 9.00 น.
ผบ.2223/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 0 เวลา 9.00 น.
ผบ.2225/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 0 เวลา 13.30 น.
ผบ.2254/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 0 เวลา 9.00 น.
ผบ.2266/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 0 เวลา 9.00 น.
ผบ.2267/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 0 เวลา 9.00 น.
ผบ.2268/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 0 เวลา 9.00 น.
ผบ.2269/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 0 เวลา 9.00 น.
ผบ.2270/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 0 เวลา 9.00 น.
ผบ.2271/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 0 เวลา 13.30 น.
ผบ.2272/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
เวลา 13.30 น.
ผบ.2273/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 0 เวลา 13.30 น.
ผบ.2274/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 0 เวลา 13.30 น.
ผบ.2275/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 0 เวลา 13.30 น.
ผบ.2290/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 0 เวลา 9.00 น.
ผบ.2296/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 0 เวลา 9.00 น.
ผบ.2301/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 0 เวลา 13.30 น.
ผบ.2303/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 0 เวลา 9.00 น.
ผบ.2309/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 0 เวลา 9.00 น.
ผบ.2337/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 0 เวลา 9.00 น.
ผบ.2342/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 0 เวลา 9.00 น.
ผบ.2363/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 0 เวลา 9.00 น.
ผบ.2384/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 0 เวลา 13.30 น.
ผบ.2385/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 0 เวลา 13.30 น.
ผบ.2386/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 0 เวลา 13.30 น.
ผบ.2387/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 0 เวลา 13.30 น.
ผบ.2388/60
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
ผบ.2390/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 0 เวลา 13.30 น.
ผบ.2399/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 0 เวลา 9.00 น.
ผบ.2401/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 0 เวลา 9.00 น.
ผบ.2404/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 0 เวลา 9.00 น.
ผบ.2407/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
เวลา 9.00 น.
ผบ.2425/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 0 เวลา 9.00 น.
ผบ.2426/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 0 เวลา 9.00 น.
ผบ.2461/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 0 เวลา 9.00 น.
ผบ.2462/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 0 เวลา 9.00 น.
ผบ.2463/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 0 เวลา 9.00 น.
ผบ.2465/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 0 เวลา 9.00 น.
ผบ.2466/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 0 เวลา 13.30 น.
ผบ.2467/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 0 เวลา 13.30 น.
ผบ.2468/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 0 เวลา 13.30 น.
ผบ.2469/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 0 เวลา 13.30 น.
ผบ.2470/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 0 เวลา 13.30 น.
ผบ.2475/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 0 เวลา 9.00 น.
ผบ.2476/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 0 เวลา 9.00 น.
ผบ.2477/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 0 เวลา 9.00 น.
ผบ.2478/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 0 เวลา 9.00 น.
ผบ.2479/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 0 เวลา 9.00 น.
ผบ.2481/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 0 เวลา 9.00 น.
ผบ.2483/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 0 เวลา 13.30 น.
ผบ.2484/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 0 เวลา 13.30 น.
ผบ.2485/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 0 เวลา 13.30 น.
ผบ.2486/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 0 เวลา 13.30 น.
ผบ.2487/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 0 เวลา 13.30 น.
ผบ.2492/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 0 เวลา 9.00 น.
ผบ.2493/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 0 เวลา 9.00 น.
ผบ.2494/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 0 เวลา 9.00 น.
ผบ.2495/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 0 เวลา 9.00 น.
ผบ.2496/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 0 เวลา 13.30 น.
ผบ.2497/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 0 เวลา 13.30 น.
ผบ.2498/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 0 เวลา 13.30 น.
ผบ.2499/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 0 เวลา 13.30 น.
ผบ.25/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 0 เวลา 9.00 น.
ผบ.2534/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 0 เวลา 13.30 น.
ผบ.2537/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 0 เวลา 9.00 น.
ผบ.2538/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 0 เวลา 9.00 น.
ผบ.2548/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 0 เวลา 13.30 น.
ผบ.2549/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 0 เวลา 13.30 น.
ผบ.2550/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 0 เวลา 9.00 น.
ผบ.2551/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 0 เวลา 9.00 น.
ผบ.2552/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 0 เวลา 9.00 น.
ผบ.2553/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 0 เวลา 9.00 น.
ผบ.2554/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 0 เวลา 9.00 น.
ผบ.2555/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 0 เวลา 9.00 น.
ผบ.2556/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 0 เวลา 9.00 น.
ผบ.2557/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 0 เวลา 9.00 น.
ผบ.2558/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 0 เวลา 9.00 น.
ผบ.2559/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
เวลา 9.00 น.
ผบ.2560/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 0 เวลา 9.00 น.
ผบ.2565/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 0 เวลา 13.30 น.
ผบ.2566/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 0 เวลา 13.30 น.
ผบ.26/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 0 เวลา 9.00 น.
ผบ.28/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 0 เวลา 9.00 น.
ผบ.317/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 11 เวลา 9.00 น.
ผบ.32/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 0 เวลา 9.00 น.
ผบ.5/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 0 เวลา 9.00 น.
ผบ.53/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 0 เวลา 9.00 น.
ผบ.54/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 0 เวลา 9.00 น.
ผบ.55/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 0 เวลา 9.00 น.
ผบ.6/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 0 เวลา 9.00 น.
ผบ.7/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 0 เวลา 9.00 น.
ผบ.710/60
ไต่สวนขอพิจารณาคดีใหม่
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
ผบ.8/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 0 เวลา 9.00 น.
ผบ.9/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 0 เวลา 13.30 น.
พ.1/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 13.30 น.
พ.10/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 13.30 น.
พ.1048/60
นัดพร้อมชี้สองสถาน
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
พ.1087/38
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
พ.11/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 11 เวลา 13.30 น.
พ.1178/60
นัดไต่สวน
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
พ.12/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
พ.1218/60
นัดชี้สองสถาน
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
พ.1261/60
ไกล่เกลี่ยชี้สืบพยานโจทก
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 9.3
พ.1279/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 0 เวลา 10.3
พ.13/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 13.30 น.
พ.1301/49
ไต่สวนฯ
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 13.30 น.
พ.14/61
แก้ข้อหาสืบโจทก์ไกล่เกล
ห้องพิจารณาที่ 0 เวลา 13.30 น.
พ.1401/60
ชี้สืบโจทก์ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 9.00 น.
พ.1415/60
ไกล่เกลี่ยให้การนัดพร้อ
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 13.30 น.
พ.1416/60
ไกล่เกลี่ยให้การนัดพร้อ
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 13.30 น.
พ.1443/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
พ.1445/58
นัดพิจารณาหลักประกัน
ห้องพิจารณาที่ 11 เวลา 10
พ.1457/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 9.00 น.
พ.1458/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 9.00 น.
พ.1459/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 9.00 น.
พ.1464/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 9.00 น.
พ.1465/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 9.00 น.
พ.1479/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 0 เวลา 9.00 น.
พ.1514/60
ชี้สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 10
พ.1531/60
ไกล่เกลี่ยชี้นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 0 เวลา 10
พ.1542/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 12 เวลา 13.30 น.
พ.1565/60
แก้ข้อหาสืบโจทก์ไกล่เกล
ห้องพิจารณาที่ 0 เวลา 9.00 น.
พ.1571/60
แก้ข้อหาสืบโจทก์ไกล่เกล
ห้องพิจารณาที่ 0 เวลา 9.00 น.
พ.1574/60
ไกล่เกลี่ยชี้นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 0 เวลา 9.00 น.
พ.1578/60
ชี้สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 0 เวลา 9.00 น.
พ.16/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
พ.1602/60
ชี้สืบโจทก์ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 0 เวลา 9.00 น.
พ.1603/60
ไกล่เกลี่ยชี้นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 0 เวลา 13.30 น.
พ.1639/60
ชี้สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 0 เวลา 13.30 น.
พ.1650/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
พ.1661/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 11 เวลา 9.00 น.
พ.1669/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 13 เวลา 9.00 น.
พ.1677/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 9.00 น.
พ.1680/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 12 เวลา 13.30 น.
พ.1681/60
ชี้สืบโจทก์ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 0 เวลา 9.00 น.
พ.1682/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
พ.1689/59
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 13.30 น.
พ.2/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 13.30 น.
พ.219/61
นัดไต่สวนคำร้องค่าธรรมเนี
เวลา 9.00 น.
พ.263/45
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 9.00 น.
พ.516/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 13 เวลา 9.00 น.
พ.78/61
ชี้สืบโจทก์ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 0 เวลา 9.00 น.
พ.84/61
ชี้สืบโจทก์ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 0 เวลา 13.30 น.
พ.931/60
นัดชี้หรือสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
พ.957/56
สืบพยานโจทก์-จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
อ.104/61
นัดตรวจพยานหลักฐาน
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
อ.11/61
นัดตรวจพยานหลักฐาน
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 9.00 น.
อ.1222/60
นัดพร้อมสอบถาม
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 9.00 น.
อ.1288/60
สืบโจทก์จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 9.00 น.
อ.1412/59
สอบถาม
เวลา 9.00 น.
อ.1507/60
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 9.00 น.
อ.1661/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
อ.171/61
นัดพร้อม
เวลา 9.00 น.
อ.1785/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
อ.2207/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 9.00 น.
อ.2523/60
สอบคำให้การตรวจหลักฐาน
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 10
อ.3007/59
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 9.00 น.
อ.3010/59
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 11 เวลา 13.30 น.
อ.3041/59
นัดไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
อ.3341/60
สืบประกอบ
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 13.30 น.
อ.3447/60
ตัดสิน-สืบเสาะ
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 9.3
อ.3621/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 9.00 น.
อ.368/61
คุ้มครองสอบตรวจพยาน
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 9.00 น.
อ.3771/60
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 13.30 น.
อ.3845/60
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 11 เวลา 9.00 น.
อ.3887/60
นัดพร้อมไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 12 เวลา 9.00 น.
อ.4002/60
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
อ.405/61
คุ้มครองสอบตรวจพยาน
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 9.00 น.
อ.424/61
คุ้มครองสอบตรวจพยาน
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
อ.4326/60
นัดพร้อม ตรวจพยาน
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 9.00 น.
อ.4334/60
ไต่สวน ม.1002
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 9.00 น.
อ.4336/60
นัดตรวจพยานหลักฐาน
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 9.00 น.
อ.437/61
คุ้มครองสอบตรวจพยาน
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 9.00 น.
อ.439/61
คุ้มครองสอบตรวจพยาน
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
อ.441/61
คุ้มครองสอบตรวจพยาน
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
อ.4426/60
คุ้มครองสอบตรวจพยาน
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 9.00 น.
อ.445/61
คุ้มครองสอบตรวจพยาน
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 9.00 น.
อ.476/61
คุ้มครองสอบตรวจพยาน
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
อ.484/61
คุ้มครองสอบตรวจพยาน
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
อ.63/61
นัดตรวจพยานหลักฐาน
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
อ.6740/55
สอบถาม
เวลา 9.00 น.
อ.82/61
นัดพร้อม
เวลา 9.00 น.
อ.913/60
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 9.00 น.