ศาลจังหวัดชลบุรี


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดชลบุรี ถนนมนตเสวี ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000 โทรศัพท์ 038-274075 ถึง 6 โทรสาร 038-278471 E-mail : cnbc@coj.go.thลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
ศาลอาญาคดีทุจริตฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 38
ผบ.1063/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 09:00
ผบ.1467/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 09:00
ผบ.1692/59
ฟังคำสั่งศาลฎีกา
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 09:00
ผบ.1731/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 10:00
พ.1014/61
ไกล่เกลี่ยชี้
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 13:30
พ.1073/61
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 13:30
พ.1111/61
ไต่ส่วนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 09:00
พ.161/61
ไต่สวนฉุกเฉิน
เวลา 09:00
พ.1635/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 09:30
พ.504/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 13 เวลา 09:00
พ.964/61
ไกล่เกลี่ยนัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 09:00
พ.982/61
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 09:00
อ.1326/61
ฟังคำสั่งคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 09:00
อ.1590/61
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 09:00
อ.1985/61
สืบพยานโจทก์-จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 11 เวลา 09:00
อ.2277/61
สืบประกอบ
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 09:00
อ.2412/61
สืบประกอบ
ห้องพิจารณาที่ 12 เวลา 09:00
อ.2840/61
ฟังคำพิพากษา-สืบเสาะ
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 09:00
อ.2856/61
นัดพร้อมฟังผลตรวจ
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 09:00
อ.2859/61
ฟังคำพิพากษา
เวลา 09:00
อ.2943/61
สอบคำให้การตรวจพยาน
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 09:00
อ.3112/61
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 09:00
อ.3134/61
สอบคำให้การตรวจพยาน
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 09:00
อ.3228/61
ฟังคำพิพากษา-สืบเสาะ
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 09:00
อ.3303/60
นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 10:00
อ.3630/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 09:00
อ.3738/61
คุ้มครองสอบบ.1
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 09:00
อ.3751/61
คุ้มครองสอบบ.1
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 09:00
อ.3754/61
คุ้มครองสอบบ.1
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 09:00
อ.3761/61
คุ้มครองสอบบ.1
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 09:00
อ.3765/61
คุ้มครองสอบบ.1
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 09:00
อ.3777/61
สอบคำให้การ
เวลา 09:00
อ.3788/61
คุ้มครองสอบบ.1
เวลา 09:00
อ.3802/61
สอบคำให้การ(เวรชี้)
เวลา 09:00
อ.3803/61
สอบคำให้การ(เวรชี้)
เวลา 09:00
อ.4096/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 09:30
อ.610/60
ฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 13 เวลา 09:00
อ.980/61
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 09:00