ศาลจังหวัดชลบุรี


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดชลบุรี ถนนมนตเสวี ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000 โทรศัพท์ 038-274075 ถึง 6 โทรสาร 038-278471 E-mail : cnbc@coj.go.thลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 41
ผบ.1045/60
ฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 9.00 น.
ผบ.130/60
ฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 9.00 น.
ผบ.1567/60
ฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 9.00 น.
ผบ.168/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 13.30 น.
ผบ.1695/60
ฟังผลฯสืบโจทก์-จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 13.30 น.
ผบ.425/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 9.00 น.
ผบ.957/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 9.3
พ.1084/46
ฟังทุเลา
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 9.00 น.
พ.1279/59
ฟังคำสั่ง(ทุเลา)
ห้องพิจารณาที่ 12 เวลา 9.00 น.
พ.1310/60
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 11 เวลา 9.00 น.
พ.1381/60
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 13 เวลา 9.00 น.
พ.1406/60
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 9.00 น.
พ.261/61
ไกล่เกลี่ยนัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 13.30 น.
พ.564/57
ฟังคำสั่งอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
อ.1009/61
นัดตรวจพยานหลักฐาน
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 10
อ.1034/58
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 9.00 น.
อ.1098/61
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 9.00 น.
อ.1390/61
สืบเสาะฯ
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
อ.1431/61
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
อ.1486/61
ตัดสิน-สืบเสาะ
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
อ.1596/60
ฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
อ.1838/61
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
อ.1904/61
ตรวจพยานหลักฐาน
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
อ.1976/61
นัดพร้อมฟังคำพิพากษา
เวลา 9.3
อ.2003/61
คุ้มครองสอบบ.1
เวลา 9.00 น.
อ.2004/61
คุ้มครองสอบบ.1
เวลา 9.00 น.
อ.2007/61
คุ้มครองสอบบ.
เวลา 13.30 น.
อ.2009/61
คุ้มครองสอบบ.1
เวลา 9.00 น.
อ.2092/61
สอบคำให้การ(เวรชี้)
เวลา 9.00 น.
อ.2319/60
ฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
อ.2331/60
ฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
อ.267/61
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 9.00 น.
อ.2933/60
ฟังอุทธรณ์(ล่วงหน้า)
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
อ.2959/60
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 13.30 น.
อ.3719/60
สืบพยานโจทก์จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 12 เวลา 9.00 น.
อ.3729/60
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 9.00 น.
อ.3783/60
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 10
อ.3803/60
สืบพยานโจทก์-จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 9.00 น.
อ.3898/60
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
อ.4318/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 12 เวลา 9.00 น.
อ.979/61
นัดพร้อมสืบส่วนแพ่ง
ห้องพิจารณาที่ 13 เวลา 9.00 น.