ศาลจังหวัดชลบุรี


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดชลบุรี ถนนมนตเสวี ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000 โทรศัพท์ 038-274075 ถึง 6 โทรสาร 038-278471 E-mail : cnbc@coj.go.thข่าวล่าสุดข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

ดูข่าวทั้งหมด

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 222
อ.1150/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ -
ถ.5/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1281/58
นัดฟังคำสั่ง
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2181/59
นัดทำยอม/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
พ.1112/59
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ -
อ.1529/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ -
อ.1820/60
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ -
อ.1987/60
นัดตรวจพยานหลักฐาน
ห้องพิจารณาที่ -
อ.2000/60
นัดตรวจพยานหลักฐาน
ห้องพิจารณาที่ -
อ.2025/60
นัดตรวจพยานหลักฐาน
ห้องพิจารณาที่ -
อ.2091/60
นัดตรวจพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
อ.2097/60
นัดตรวจพยานหลักฐาน
ห้องพิจารณาที่ -
อ.2110/60
ตรวจหลักฐาน
ห้องพิจารณาที่ -
อ.2217/60
ตรวจพยานหลักฐาน
ห้องพิจารณาที่ -
อ.2258/60
นัดตรวจพยานหลักฐาน
ห้องพิจารณาที่ -
อ.2277/60
ตรวจพยานหลักฐาน
ห้องพิจารณาที่ -
อ.2287/60
นัดตรวจพยานหลักฐาน
ห้องพิจารณาที่ -
อ.2476/60
.นัดพร้อมคุ้มครองสิทธิ
ห้องพิจารณาที่ -
อ.2479/60
.นัดพร้อมคุ้มครองสิทธิ
ห้องพิจารณาที่ -
อ.2485/60
.นัดพร้อมคุ้มครองสิทธิ
ห้องพิจารณาที่ -
อ.2498/60
.นัดพร้อมคุ้มครองสิทธิ
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.15/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2563/59
ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.264/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.488/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.499/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.556/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.640/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.641/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.642/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.649/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.654/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.664/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.678/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.699/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.700/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.701/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.702/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.705/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.706/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.707/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.708/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.709/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.725/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.726/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.791/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.792/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.833/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.834/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.835/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.836/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.837/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.856/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.859/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.878/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.879/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.881/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.916/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.917/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.918/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.991/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
พ.1476/59
นัดชี้สองสถาน
ห้องพิจารณาที่ -
พ.562/60
ชี้/สืบโจทก์/ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
พ.609/60
ชี้/สืบโจทก์/ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
พ.641/60
ไกล่เกลี่ย/นัดพร้อมฯ
ห้องพิจารณาที่ -
พ.659/60
ชี้/สืบโจทก์/ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
พ.689/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.690/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.692/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.694/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.695/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.722/60
ชี้/สืบโจทก์/ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
พ.723/60
แก้ข้อหา/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
พ.724/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.726/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.743/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.750/60
ชี้/สืบโจทก์/ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
พ.765/60
ชี้/สืบโจทก์/ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
อ.1029/60
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ -
อ.1059/60
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 8
อ.115/60
นัดสอบถาม
ห้องพิจารณาที่ -
อ.1661/60
นัดตรวจพยานหลักฐาน
ห้องพิจารณาที่ -
อ.1665/60
นัดตรวจพยานหลักฐาน
ห้องพิจารณาที่ -
อ.1722/60
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ -
อ.1723/60
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ -
อ.1757/60
นัดตรวจพยานหลักฐาน
ห้องพิจารณาที่ -
อ.1782/59
สอบถาม
ห้องพิจารณาที่ -
อ.1834/60
นัดตรวจพยานหลักฐาน
ห้องพิจารณาที่ -
อ.1940/60
ตรวจพยานหลักฐาน
ห้องพิจารณาที่ -
อ.1944/59
สอบถาม
ห้องพิจารณาที่ -
อ.21/60
สอบถาม
ห้องพิจารณาที่ -
อ.2107/60
.นัดพร้อมคุ้มครองสิทธิ
ห้องพิจารณาที่ -
อ.2373/60
.นัดพร้อมคุ้มครองสิทธิ
ห้องพิจารณาที่ -
อ.2374/60
.นัดพร้อมคุ้มครองสิทธิ
ห้องพิจารณาที่ -
อ.2376/60
นัดพร้อม/สอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ -
อ.2397/60
.นัดพร้อมคุ้มครองสิทธิ
ห้องพิจารณาที่ -
อ.2403/60
นัดพร้อม/สอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ -
อ.2410/60
.นัดพร้อมคุ้มครองสิทธิ
ห้องพิจารณาที่ -
อ.2413/60
.นัดพร้อมคุ้มครองสิทธิ
ห้องพิจารณาที่ -
อ.2414/60
.นัดพร้อมคุ้มครองสิทธิ
ห้องพิจารณาที่ -
อ.2417/60
.นัดพร้อมคุ้มครองสิทธิ
ห้องพิจารณาที่ -
อ.2444/60
.นัดพร้อมคุ้มครองสิทธิ
ห้องพิจารณาที่ -
อ.2455/60
.นัดพร้อมคุ้มครองสิทธิ
ห้องพิจารณาที่ -
อ.2630/59
สอบถาม
ห้องพิจารณาที่ -
อ.2744/59
สอบถาม
ห้องพิจารณาที่ -
อ.3678/58
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ -
อ.3754/59
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ -
อ.3784/59
นัดพร้อม/ยกคดีพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
อ.431/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ -
อ.690/60
นัดตรวจพยานหลักฐาน
ห้องพิจารณาที่ -
กส.3/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
ขค.4/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
ขบ.19/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1571/58
นัดไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1577/58
นัดไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.183/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2233/59
ฟังคำวินิจฉัย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2389/59
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2553/59
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2613/59
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2645/59
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.282/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.283/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.320/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.474/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.477/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.485/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.644/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.652/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.653/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.66/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.698/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.737/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.738/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.774/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.784/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.785/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.786/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.793/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.794/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.795/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.807/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.808/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.812/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.813/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.814/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.828/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.838/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.839/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.840/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.841/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.842/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.843/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.844/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.857/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.858/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.860/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.861/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.862/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.863/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.869/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.873/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.874/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.875/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.876/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.877/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.880/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.882/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.883/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.886/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.887/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.888/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.889/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.890/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.891/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.902/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.907/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.970/59
นัดสืบพยานโจทก์/จำเลย
ห้องพิจารณาที่ -
พ.1151/59
สืบพยาน/ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
พ.1408/59
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ -
พ.1458/59
ตรวจแผนที่ ชี้สองสถาน สืบ
ห้องพิจารณาที่ -
พ.233/60
นัดพร้อม/ชี้/กำหนดนัดสืบ
ห้องพิจารณาที่ -
พ.310/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.428/60
นัดชี้สองสถาน
ห้องพิจารณาที่ -
พ.443/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.445/56
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ -
พ.488/60
นัดทำสัญญาประนีประนอมฯ
ห้องพิจารณาที่ -
พ.504/60
ชี้/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
พ.5646/42
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.604/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.608/60
ชี้/สืบโจทก์/ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
พ.615/60
ชี้/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
พ.620/60
ชี้/สืบโจทก์/ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
พ.624/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.629/60
ชี้/สืบโจทก์/ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
พ.638/60
ชี้/สืบโจทก์/ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
พ.656/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.658/60
แก้ข้อหา/สืบโจทก์/ไกล่เกล
ห้องพิจารณาที่ -
พ.666/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.673/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.674/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.676/60
ชี้/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
พ.678/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.682/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.683/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.684/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.688/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.691/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.696/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.701/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.707/60
ชี้/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
พ.710/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.715/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.716/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.717/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.718/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.741/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.748/56
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.748/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.788/60
แก้ข้อหา/สืบโจทก์/ไกล่เกล
ห้องพิจารณาที่ -
อ.589/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ -
พ.1490/46
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -

ค้นหาข้อมูลคดี


กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)

ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ