ศาลจังหวัดชลบุรี


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดชลบุรี ถนนมนตเสวี ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000 โทรศัพท์ 038-274075 ถึง 6 โทรสาร 038-278471 E-mail : cnbc@coj.go.thลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 21
ผบ.1407/60
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
ผบ.241/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 9.00 น.
ผบ.244/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 9.00 น.
ผบ.797/60
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 9.00 น.
พ.1233/60
นัดพร้อมชี้สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 11 เวลา 9.00 น.
พ.1355/60
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 9.00 น.
พ.428/60
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 9.00 น.
พ.94/61
ไกล่เกลี่ยนัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 13.30 น.
อ.1517/61
.นัดตรวจพยานหลักฐาน
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
อ.1521/61
นัดพร้อม
เวลา 9.3
อ.1549/61
นัดตรวจพยานหลักฐาน
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
อ.2554/60
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 9.00 น.
อ.2941/60
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
อ.3048/59
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 9.00 น.
อ.3086/60
สืบพยานโจทก์จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 13 เวลา 9.00 น.
อ.3157/60
นัดสืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
อ.358/60
ฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
อ.4003/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 9.00 น.
อ.431/60
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
อ.759/61
นัดพร้อมคุ้มครองสิทธิ
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 9.00 น.
อ.796/59
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 9.00 น.