จำนวนข่าวทั้งหมด 32
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 |
ศาลจังหวัดชลบุรี รับมอบโล่รางวัลศาลที่มีการจัดการด้านการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทดีเด่น (Mediation Award 2015)
ศาลจังหวัดชลบุรี รับมอบโล่รางวัลศาลที่มีการจัดการด้านการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทดีเด่น (Mediation Award 2015)
  :: ข่าวที่ 695   :: วันที่ 11 ก.ย. 2558 :: ( อ่าน : 65 )
ประกาศศาลจังหวัดชลบุรี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดชลบุรีและอาคารชุดฯ ข้าราชการ 48 หน่วย   
  :: ข่าวที่ 694   :: วันที่ 1 ก.ย. 2558 :: ( อ่าน : 25 )
ศาลจังหวัดชลบุรี จัดกิจกรรมวันรพี
ศาลจังหวัดชลบุรี จัดกิจกรรมวันรพี
  :: ข่าวที่ 693   :: วันที่ 17 ส.ค. 2558 :: ( อ่าน : 131 )
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานแปล (ภาษาอังกฤษ) กำหนดวัน เวลา สถา   
  :: ข่าวที่ 692   :: วันที่ 27 ก.ค. 2558 :: ( อ่าน : 86 )
ประกาศศาลจังหวัดชลบุรี เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน   
  :: ข่าวที่ 691   :: วันที่ 15 ก.ค. 2558 :: ( อ่าน : 79 )
ประกาศศาลจังหวัดชลบุรี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้ประนีประนอมประจำศาลจังหวัดชลบุรี   
  :: ข่าวที่ 690   :: วันที่ 30 มิ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 119 )
ศาลจังหวัดชลบุรี จัดโครงการ
ศาลจังหวัดชลบุรี จัดโครงการ "ร่วมใจไกล่เกลี่ย สามัคคี 60 ปี สยามบรมราชกุมารี สดุดีทั่วไทย"
  :: ข่าวที่ 689   :: วันที่ 17 มิ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 168 )
ประกาศสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดชลบุรี  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานแปล (ภาษาอังกฤษ)
ประกาศสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดชลบุรี รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานแปล (ภาษาอังกฤษ)   
  :: ข่าวที่ 688   :: วันที่ 17 มิ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 220 )
ประกาศศาลจังหวัดชลบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ประนีประนอมประจำศาลจังหวัดชลบุรี
  :: ข่าวที่ 687   :: วันที่ 29 พ.ค. 2558 :: ( อ่าน : 91 )
ศาลจังหวัดชลบุรี จัดโครงการ 133 ปี วันศาลยุติธรรมและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558
ศาลจังหวัดชลบุรี จัดโครงการ 133 ปี วันศาลยุติธรรมและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558
  :: ข่าวที่ 686   :: วันที่ 21 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 381 )
ประกาศศาลจังหวัดชลบุรี  เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อทำหน้าที่ผู้ประนีประนอมประจำศาลจังหวัดชลบุรี
ประกาศศาลจังหวัดชลบุรี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อทำหน้าที่ผู้ประนีประนอมประจำศาลจังหวัดชลบุรี   
  :: ข่าวที่ 685   :: วันที่ 21 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 300 )
ศาลจังหวัดชลบุรี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
ศาลจังหวัดชลบุรี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
  :: ข่าวที่ 684   :: วันที่ 3 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 317 )
ศาลจังหวัดชลบุรี ร่วมพิธีวันข้าราชการพลเรือน
  :: ข่าวที่ 683   :: วันที่ 3 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 51 )
ศาลจังหวัดชลบุรี ต้อนรับผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชลบุรี และคณะผู้พิพากษาที่ย้าย
  :: ข่าวที่ 682   :: วันที่ 3 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 140 )
ศาลจังหวัดชลบุรี ส่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชลบุรี ที่ย้ายไปรับตำแหน่งใหม่
  :: ข่าวที่ 681   :: วันที่ 3 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 73 )
ศาลจังหวัดชลบุรี  ยินดีต้อนรับ (ธ.ก.ศ.) ศึกษาดูงานศาลจังหวัดชลบุรี เกี่ยวกับระบบการโอนจ่ายเงินผ่านระบบออนไลน์
ศาลจังหวัดชลบุรี ยินดีต้อนรับ (ธ.ก.ศ.) ศึกษาดูงานศาลจังหวัดชลบุรี เกี่ยวกับระบบการโอนจ่ายเงินผ่านระบบออนไลน์   
  :: ข่าวที่ 680   :: วันที่ 12 มี.ค. 2558 :: ( อ่าน : 313 )
ศาลจังหวัดชลบุรี ประกาศคณะทำงานเพื่อดำเนินการไปตามข้อกำหนด การขอปล่อยชั่วคราวของนายประกันอาชีพในศาลจังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2557   
  :: ข่าวที่ 679   :: วันที่ 25 ก.พ. 2558 :: ( อ่าน : 78 )
ประกาศศาลจังหวัดชลบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์ในการับเป็นทนายความขอแรงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา   
  :: ข่าวที่ 678   :: วันที่ 19 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 294 )
ศาลจังหวัดชลบุรี  จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
ศาลจังหวัดชลบุรี จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน   
  :: ข่าวที่ 677   :: วันที่ 3 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 693 )
ประกาศศาลจังหวัดชลบุรี เรื่อง จำหน่ายพัสดุที่เสื่อมสภาพ/หมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ   
  :: ข่าวที่ 676   :: วันที่ 17 พ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 139 )
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 |