ศาลจังหวัดชลบุรี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดชลบุรี ถนนมนตเสวี ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000 โทรศัพท์ 038-274075 ถึง 6 โทรสาร 038-278471 E-mail : cnbc@coj.go.th

ศาลจังหวัดชลบุรี ประกอบพิธีวางพวงมาลา พระอนุสาวรีย์ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระบิดาแห่งกฎหมายไทย

ศาลจังหวัดชลบุรี ประกอบพิธีวางพวงมาลา พระอนุสาวรีย์ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระบิดาแห่งกฎหมายไทย
เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2559 เวลา 08.30 นาฬิกา นายอำนาจ พวงชมภู อธิบดีผู้พิพากษาภาค 2 ได้นำคณะหัวหน้าส่วนราชการศาลยุติธรรมจังหวัดชลบุรี อาทิ นางสาวสุนทรี อัจฉริยพฤกษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชลบุรี พร้อมข้าราชการศาลยุติธรรมจังหวัดชลบุรี  ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาพระอนุสาวรีย์ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระบิดากฎหมายไทย เนื่องในวันรพี ซึ่งตรงกับวันที่ 7 สิงหาคม ของทุกปี  ณ อนุสาวรีย์พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ ศาลจังหวัดชลบุรี