ศาลจังหวัดชลบุรี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดชลบุรี ถนนมนตเสวี ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000 โทรศัพท์ 038-274075 ถึง 6 โทรสาร 038-278471 E-mail : cnbc@coj.go.th

ศาลจังหวัดชลบุรี เปิดโครงการ ส่งเสริมความร่วมมือเกี่ยวกับการบังคับคดีนายประกัน

ศาลจังหวัดชลบุรี เปิดโครงการ ส่งเสริมความร่วมมือเกี่ยวกับการบังคับคดีนายประกัน
เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 นาฬิกา นางสาวสุนทรี อัจฉริยพฤกษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชลบุรี เป็นประธานพิธีและวิทยากรพิเศษ ในโครงการ "ส่งเสริมความร่วมมือเกี่ยวกับการบังคับคดีนายประกัน" โดยมี นายพัลลอง  มั่นดี ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดชลบุรี เป็นวิทยากรบรรยาย พร้อมได้มีการร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการระหว่างหน่วยงานกระบวนการยุติธรรมที่เข้าร่วมประชุม อาทิ อัยการ พนักงานบังคับคดี ทนายความ ตำรวจ สำนักงานที่ดิน ผู้แทนจากธนาคาร และนายประกันอาชีพซึ่งลงทะเบียนไว้ต่อศาลจังหวัดชลบุรี รวม 54 คน ณ โรงแรมเดอะไทด์ รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี


เอกสารแนบ