ศาลจังหวัดชลบุรี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดชลบุรี ถนนมนตเสวี ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000 โทรศัพท์ 038-274075 ถึง 6 โทรสาร 038-278471 E-mail : cnbc@coj.go.th

ศาลจังหวัดชลบุรี ร่วมพิธีวันสถาปนา มณฑลทหารบก ที่ 14

ศาลจังหวัดชลบุรี ร่วมพิธีวันสถาปนา มณฑลทหารบก ที่ 14
เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2559 เวลา 08.30 นาฬิกา นางสาวสุนทรี อัจฉริยพฤกษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชลบุรี พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดชลบุรี ได้เข้าร่วมพิธีวันสถาปนา มณฑลทหารบกที่ 14 ครบครอบปีที่ 83 ของ กองบัญชาการมณฑลทหารบก ที่ 14 ณ กองบัญชาการมณฑลทหารบก ที่ 14 ค่ายนวมินทร์ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี