ศาลจังหวัดชลบุรี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดชลบุรี ถนนมนตเสวี ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000 โทรศัพท์ 038-274075 ถึง 6 โทรสาร 038-278471 E-mail : cnbc@coj.go.th

ศาลจังหวัดชลบุรี จัดโครงการ "ส่งเสริมการประสานงานความร่วมมือด้านการยุติธรรม ของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ในจังหวัดชลบุรี ประจำปี 2559"

ศาลจังหวัดชลบุรี จัดโครงการ \"ส่งเสริมการประสานงานความร่วมมือด้านการยุติธรรม ของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ในจังหวัดชลบุรี ประจำปี 2559\"
เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 นายอำนาจ พวงชมภู อธิบดีผู้พิพากษาภาค 2 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการประสานงานความร่วมด้านการยุติธรรม ของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ในจังหวัดชลบุรี ประจำปี พ.ศ. 2559 โดยมีางสาวสุนทรี อัจฉริยพฤกษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชลบุรี ให้การต้อนรับ ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นายเอื้อน ขุนแก้ว ผู้ข่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา เป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ การดำเนินคดีแบบกลุ่ม และการขออนุญาตฎีกา โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม สัมมนา ซึ่งเป็นบุคลากรในหน่วยงานกระบวนการยุติธรรม และหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง อาทิ อัยการ ราชทัณฑ์ บังคับคดี ทนายความ ธนาคาร เจ้าพนักงานที่ดิน ตำรวจ เข้าร่วม จำนวน 180 คน ณ โรงแรม เดอะไทด์ รีสอร์ท บางแสน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี