ศาลจังหวัดชลบุรี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดชลบุรี ถนนมนตเสวี ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000 โทรศัพท์ 038-274075 ถึง 6 โทรสาร 038-278471 E-mail : cnbc@coj.go.th

ศาลจังหวัดชลบุรี จัดพิธีน้อมเกล้ากระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร

ศาลจังหวัดชลบุรี  จัดพิธีน้อมเกล้ากระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายความอาลัย  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร
          เมื่อวันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม 2559  เวลา 13.30 นาฬิกา  ศาลจังหวัดชลบุรี จัดพิธีน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม  รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายความอาลัย   พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมี นางสาวสุนทรี อัจฉริยพฤกษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธี และข้าราชการฝ่ายตุลาการ พนักงาน และลูกจ้าง เข้าร่วมพิธี ณ บริเวณด้านหน้าอาคารศาลจังหวัดชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี


เอกสารแนบ