ศาลจังหวัดชลบุรี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดชลบุรี ถนนมนตเสวี ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000 โทรศัพท์ 038-274075 ถึง 6 โทรสาร 038-278471 E-mail : cnbc@coj.go.th

ร่วมพิธี ลงนามน้อมเกล้ากระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร

ร่วมพิธี ลงนามน้อมเกล้ากระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร
          เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม  2559 เวลา 10.00 นาฬิกา นางสาวสุนทรี  อัจฉริยพฤกษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชลบุรี พร้อมคณะผู้พิพากษา ผู้อำนวยการฯ และข้าราชการศาลจังหวัดชลบุรี ร่วมพิธีลงนามน้อมเกล้ากระหม่อมถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร  ด้วยจิตรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยมีนายยงยุทธ  แสงรุ่งเรือง อธิบดีผู้พิพากษาภาค 2 เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมชั้น 7 สำนักอธิบดีผู้พิพากษาภาค 2 อาคารศาลแขวงชลบุรี จังหวัดชลบุรี


เอกสารแนบ