ศาลจังหวัดชลบุรี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดชลบุรี ถนนมนตเสวี ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000 โทรศัพท์ 038-274075 ถึง 6 โทรสาร 038-278471 E-mail : cnbc@coj.go.th

ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 2 นำนักเรียนนายสิบศึกษาดูงานศาลจังหวัดชลบุรี

ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 2 นำนักเรียนนายสิบศึกษาดูงานศาลจังหวัดชลบุรี
          เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00 นาฬิกา ศาลจังหวัดชลบุรี โดยนางสาวสุนทรี  อัจฉริยพฤกษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชลบุรี ให้โอวาทแด่นักเรียนนายสิบตำรวจ และให้การต้อนรับคณะอาจารย์ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 2 จำนวน 50 คน ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการดำเนินกระบวนพิจารณาคดีในศาล ณ อาคารศาลจังหวัดชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี


เอกสารแนบ