ศาลจังหวัดชลบุรี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดชลบุรี ถนนมนตเสวี ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000 โทรศัพท์ 038-274075 ถึง 6 โทรสาร 038-278471 E-mail : cnbc@coj.go.th

อธิบดีผู้พิพากษาภาค 2 พร้อมคณะ ตรวจราชการและตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการของศาลยุติธรรมฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ศาลจังหวัดชลบุรี

อธิบดีผู้พิพากษาภาค 2 พร้อมคณะ ตรวจราชการและตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการของศาลยุติธรรมฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559   ศาลจังหวัดชลบุรี
เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.00 นาฬิกา  นางสาวสุนทรี อัจฉริยพฤกษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชลบุรี พร้อมคณะผู้พิพากษา ผู้อำนวยการฯ ข้าราชการและลูกจ้างศาลจังหวัดชลบุรี ให้การต้อนรับ  นายยงยุทธ แสงรุ่งเรือง อธิบดีผู้พิพากษาภาค 2 และคณะ ตรวจราชการและตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการของศาลยุติธรรมฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ณ ศาลจังหวัดชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี


เอกสารแนบ