ศาลจังหวัดชลบุรี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดชลบุรี ถนนมนตเสวี ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000 โทรศัพท์ 038-274075 ถึง 6 โทรสาร 038-278471 E-mail : cnbc@coj.go.th

ประกาศศาลจังหวัดชลบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ พนักงานจ้างเหมารายบุคคลในสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดชลบุรี

ประกาศศาลจังหวัดชลบุรี  เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ พนักงานจ้างเหมารายบุคคลในสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดชลบุรี


เอกสารแนบ