ศาลจังหวัดชลบุรี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดชลบุรี ถนนมนตเสวี ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000 โทรศัพท์ 038-274075 ถึง 6 โทรสาร 038-278471 E-mail : cnbc@coj.go.th

ศาลจังหวัดชลบุรี จัดโครงการเพิ่มศักยภาพ "สมาธิกับงานด้านบริการ เพื่อการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ หนักงานต้อนรับประจำศาลจังหวัดชลบุรี"

ศาลจังหวัดชลบุรี จัดโครงการเพิ่มศักยภาพ \"สมาธิกับงานด้านบริการ เพื่อการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ หนักงานต้อนรับประจำศาลจังหวัดชลบุรี\"


เอกสารแนบ