ศาลจังหวัดชลบุรี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดชลบุรี ถนนมนตเสวี ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000 โทรศัพท์ 038-274075 ถึง 6 โทรสาร 038-278471 E-mail : cnbc@coj.go.th

ประกาศศาลจังหวัดชลบุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างงานจ้างเหมารักษาความสะอาดที่ทำการศาลจังหวัดชลบุรี อาคารชุดฯ ข้าราชการ 48 หน่วย และอาคารชุดฯ ข้าราชการ 24 หน่วย
เอกสารแนบ