ศาลจังหวัดชลบุรี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดชลบุรี ถนนมนตเสวี ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000 โทรศัพท์ 038-274075 ถึง 6 โทรสาร 038-278471 E-mail : cnbc@coj.go.th

ศาลจังหวัดชลบุรี ให้การต้อนรับ สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๒ ตรวจราชการศาล

ศาลจังหวัดชลบุรี ให้การต้อนรับ สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๒ ตรวจราชการศาล


เอกสารแนบ