ศาลจังหวัดชลบุรี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดชลบุรี ถนนมนตเสวี ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000 โทรศัพท์ 038-274075 ถึง 6 โทรสาร 038-278471 E-mail : cnbc@coj.go.th

ศาลจังหวัดชลบุรี เข้ารับฟังบรรยาย Streaming โครงการ "เสริมสร้างทักษะการต้อนรับประชาชนและการประชาสัมพันธ์" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ศาลจังหวัดชลบุรี เข้ารับฟังบรรยาย Streaming โครงการ "เสริมสร้างทักษะการต้อนรับประชาชนและการประชาสัมพันธ์" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑


เอกสารแนบ