ศาลจังหวัดชลบุรี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดชลบุรี ถนนมนตเสวี ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000 โทรศัพท์ 038-274075 ถึง 6 โทรสาร 038-278471 E-mail : cnbc@coj.go.th

ศาลจังหวัดชลบุรี จัดโครงการอบรม "การพัฒนาศักยภาพบุคลากรของข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ของศาลจังหวัดชลบุรี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเกี่ยวกับการดำเนินการและรักษาวินัย"

ศาลจังหวัดชลบุรี จัดโครงการอบรม "การพัฒนาศักยภาพบุคลากรของข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ของศาลจังหวัดชลบุรี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเกี่ยวกับการดำเนินการและรักษาวินัย"


เอกสารแนบ