ศาลจังหวัดชลบุรี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดชลบุรี ถนนมนตเสวี ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000 โทรศัพท์ 038-274075 ถึง 6 โทรสาร 038-278471 E-mail : cnbc@coj.go.th

ท่านผู้อำนวยการฯ นำคณะข้าราชการที่เดินทางเข้ารับตำแหน่งใหม่ เข้าคารวะและรายงานตัวต่อผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชลบุรี

ท่านผู้อำนวยการฯ นำคณะข้าราชการที่เดินทางเข้ารับตำแหน่งใหม่ เข้าคารวะและรายงานตัวต่อผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชลบุรี


เอกสารแนบ